с. Руська Поляна
вул. Шевченка, 67
(0472) 30-33-31

Daily Archives: 09.10.2020

Головне управління ДПС у Черкаській області повідомляє

Закон № 466: оновлено порядок реєстрації платників ПДВ

Головне управління ДПС у Черкаській області нагадує, що з 23 травня 2020 року набрав чинності Закон України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466). 

Звертаємо увагу, що нормами Закону № 466 внесено зміни до порядку реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ, встановленого статями 183 та 184 розділу V Податкового кодексу України (далі  – ПКУ). 

Так, відповідно до Закону № 466: 

новостворені суб’єкти господарювання зможуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватися, як платник ПДВ без подання реєстраційної заяви під час державної реєстрації створення юридичної особи, або державної реєстрації фізичної особи – підприємця; 

єдиним способом подачі реєстраційної заяви платника ПДВ до контролюючого органу (для обов’язкової, добровільної реєстрації та перереєстрації) є спосіб подання заяви засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Подання реєстраційної заяви платника ПДВ особисто до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи у паперовому вигляді або засобами поштового зв’язку п. 183.7 ст. 183 ПКУ не передбачено; 

збільшено час для подання суб’єктами господарювання реєстраційних заяв для добровільної реєстрації платниками ПДВ та у разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку – не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ (замість 20 календарних днів); 

спрощено процедури перереєстрації платників ПДВ. Зокрема, перереєстрація не передбачається у випадках зміни суб’єктом господарювання місцезнаходження (місця проживання), перереєстрація у зв’язку зі змінами найменування (крім перетворення) (прізвища, імені та по батькові) платника ПДВ, який включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), здійснюється контролюючим органом без подання заяви платником ПДВ; 

анулювання реєстрації проводитиметься контролюючим органом автоматично на підставі відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, отриманих згідно із законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», або за даними реєстру платників єдиного податку про застосування суб’єктом господарювання спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість; 

у разі перетворення юридичної особи – платника податку проводиться перереєстрація платника ПДВ. Якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала у встановлений строк заяви для перереєстрації, її реєстрація платником податку анулюється відповідно до статті 184 ПКУ. 

Посилання на Закон України №466-ІХ:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20

Закон №466: зміни щодо трансфертного ціноутворення

Головне управління ДПС у Черкаській області продовжує цикл публікацій стосовно  змін внесених Законом України від 16.01.2020  № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) до Податкового кодексу України. Зміни стосуються податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.

Однією із основних цілей прийнятих Законом № 466 змін та доповнень до Податкового кодексу в частині трансфертного ціноутворення є забезпечення реалізації положень Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (далі – Конвенція ВЕРS  MLI; для України набрала чинності з 01.12.2019), та спрямовані на впровадження в Україні дій (кроків) Плану протидій ВЕРS.

Внесення змін та доповнень до вітчизняних правил трансфертного ціноутворення  є суттєвим кроком до формування цілісної системи контролю за дотриманням принципу «витягнутої руки», яка має враховувати всі складові податкового планування міжнародної групи компаній та забезпечувати об’єктивну оцінку повноти формування об’єкту оподаткування української компанії.

З метою інформування в межах компетенції платників податків,  ДПС надає коментарі змін, внесених до Кодексу Законом № 466 в частині податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (далі – ТЦ), суб’єктам господарювання, які приймають участь у контрольованих операціях (далі – КО), зокрема щодо термінології, яку Законом № 466 введено для цілей ТЦ, а саме:

Щодо впровадження з 01.01.2021 контролю стосовно контрольованих операцій з сировинними товарами (пп. 39.3.3.4 – 39.3.3.8 п. 39.3 ст. 39 Кодексу).

Відповідно до цих положень ПКУ КМУ встановлює перелік таких сировинних товарів, ДПС оприлюднює рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін на своєму офіційному веб-порталі до початку звітного року. Міністерство фінансів України може визначати (відповідно до вимог та методів, передбачених статтею 39 Кодексу) окремі порядки встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки». У разі затвердження таких порядків, встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» для КО з сировинними товарами здійснюється платниками податків і контролюючими органами з урахуванням вимог відповідного порядку.

Таким чином, складовими для реалізації вказаних норм для КО з сировинними товарами: є затвердження КМУ відповідного переліку таких товарів; визначення МФУ окремих порядків встановлення відповідності умов КО щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки»; оприлюднення ДПС рекомендованого (невиключного) переліку джерел інформації для отримання котирувальних цін на такі товари.

Крім того, враховуючи, що перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін має рекомендований (невиключний) характер, він не може обмежити права платників податків на використання інших джерел інформації для отримання котирувальних цін. При цьому, мають враховуватись положення п’ятого абзацу нового пп. 39.3.3.4 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України, згідно якого котирувальні ціни, які використовуються для порівняння з цінами КО, мають відповідати умовам зіставності, визначеним пп. 39.2.2 п. 39.2 цієї статті щодо особливостей зіставлення комерційних та фінансових умов КО. У разі наявності між умовами КО та умовами неконтрольованих операцій або умовами, що визначають котирувальну ціну на сировинні товари, значних відмінностей, що суттєво впливають на ціну угод із сировинними товарами, мають здійснюватися відповідні коригування.

Закон № 466-IX: зміни щодо погашення податкового боргу платників

 

Головне управління ДПС у Черкаській області звертає увагу платників, що  відповідно до внесених змін  Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон 466) відбулися зміни у питаннях стягнення податкового боргу.

Зокрема, до розділу ІХ «Погашення податкового боргу платників» внесено наступні зміни:

  • заходи щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення безготівкових коштів та готівки, а у разі їх недостатності  – шляхом продажу майна, яке перебуває у податковій заставі провадяться не раніше ніж через 30 календарних  днів з дня надсилання (вручення0  такому платнику податкової вимоги (ст. 95.2 ПКУ);
  • платник податку має право самостійно здійснити оцінку заставного майна шляхом укладення договору з   оцінювачем протягом одного місяця з дня прийняття рішення про реалізацію майна. У разі, якщо платник податків самостійно не здійснює таку оцінку, контролюючий орган самостійно укладає договір про проведення оцінки майна (ст. 95.12 ПКУ).

Крім того, Законом 466 доповнено підстави звільнення майна боржника з податкової застави (ст. 93.1 ПКУ), а саме:

  • отримання контролюючим органом  підтвердження повного погашення суми податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань та відсотків за користування розстроченням (відстроченням) в установленому законодавством порядку;
  • отримання платником податків згоди від контролюючого органу на відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до ст. 92 ПКУ.

Також, п. 94.2 ст. 94 ПКУ доповнено пп. 94.2.9, відповідно до якого арешт майна може бути застосовано, якщо   з’ясовується, що нерезидент розпочинає та/або здійснює господарську діяльність через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, що підтверджується актом перевірки.

Також, звертаємо увагу, що внесено зміни до пп. 101.2.3 та пп. 101.2.5 та доповнено новим пп. 101.2.6 п. 101.2 ст. 101 ПКУ, яким визначено поняття «безнадійного» податкового боргу, а саме:

  • податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, стосовно якого минув строк давності, встановлений п. 102.4 ст. 102 ПКУ (пп. 101.2.3 ПКУ);
  • податковий борг платника податків, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на підставі рішення суду ( пп. 101.2.5 ПКУ);
  • податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів  фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури (пп. 10.2.6 ПКУ).

Змінами також встановлено, що стягнення заборгованості з частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань відтепер буде здійснюватися у порядку, визначеному ст. 59-60 та ст. 87-101 ПКУ (ст. 11 Підрозділу 10 Інших перехідних положень ПКУ). Посилання на Закон 466: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20

Зміни у застосуванні РРО

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує, що  у зв’язку з набранням чинності з 01.08.2020 змін до Закону України від 06.07.1995      №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та з метою єдиного підходу до трактування порушень законодавства, повідомляє наступне.                                                                                                   

Так, у відповідності до п.1, п.2 ст.3  Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчуванні та послуг» від 06.07.1995 №265/95-ВР (зі змінами та доповненнями) (далі – Закон №265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані:                                                                                                  

– проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок (п.1 ст.3 Закону №265);                                        |

– надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати і його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою  абонентський номер або адресу електронної пошти) (п.2 ст.3 Закону №265).

Звертаємо увагу, що п. 1 ст. 17 Закону №265 з урахуванням п.11 Перехідних положень передбачено, що за порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:                   

у разі встановлення в ході перевірки факту: проведення розрахункових, операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); не проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори  розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи;

невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

  • 10 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим

пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;

– 50 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Зазначаємо, що у випадку, якщо перевіркою встановлено факт порушення вимог п.1, п.2 ст.3 Закону №265 на господарській одиниці суб’єкта господарювання вчинене вперше – застосовується штрафна фінансова санкція у розмірі 10 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг). У випадку якщо перевіркою встановлено наступні порушення вимог п.1, п.2 ст.3 Закону №265 незалежно від того на якій саме господарській одиниці того ж самого суб’єкта господарювання проведено перевірку, застосовується фінансова санкція – 50 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг).

Посилання на Закон №265: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text

Новини Черкаської ОДА

Волонтери громади повідомляють

Невдовзі відбудеться черговий волонтерський виїзд у зону бойових дій, приурочений до Дня захисника України, Дня Українського козацтва та в підтримку жителів Луганщини, які 30 вересня постраждали внаслідок катастрофічних пожеж. Волонтери Руськополянської громади звертаються до усіх небайдужих жителів-патріотів допомогти зібрати необхідні в холодну пору теплі речі, продукти харчування та предмети першої необхідності.Пункт збору речей та продуктів знаходиться на території Центру безпеки громадян с. Руська Поляна. За детальною інформацією звертатися до волонтера – Титаренка Степана Пилиповича: 0965654192

© Руська Поляна 2013 rpol@i.ua
Зроблено з любов'ю в Україні