с. Руська Поляна
вул. Шевченка, 67
(0472) 30-33-31

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомляє

Для списання заборгованості з єдиного внеску останній термін подання заяви – 31 серпня 2020 року

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує  фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що з 3 червня 2020 року набрав чинності пункт 5 розділу I Закону України від 13.05.2020 року № 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» (далі – Закон №592). Нормами Закону № 592 розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами (далі – Закон №2464) доповнено пунктом 915.

Відповідно до вказаного пункту підлягають списанню за заявою платниката несплачені на день набрання чинності Законом №592, тобто 03.06.2020, суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 4 (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, за період з 01 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом №592, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Умовою, є подання протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом №592:

а) платниками – фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП), які обрали загальну систему оподаткування – державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи ФОП заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та подання до податкового органу – звітності відповідно до вимог частини 2 статті 6 Закону №2464 за період з 01 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом №592. Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше;

б) особами, які провадять незалежну професійну діяльність – до податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог частини 2 статті 6 Закону №2464 за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом №592. Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше.

Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску зазначеної звітності (якщо відповідна звітність не була подана раніше) податковий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Звертаємо увагу, що податковим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом  №592;

2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті у порядку, передбаченому Законом №2464.

У разі, якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті у порядку, передбаченому Законом №2464, податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені пунктом 7 частини 11 статті 25 Закону №2464, за наведених умов не застосовуються.

Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно Закону №2464 не підлягають поверненню.

У відповідності до Закону №592, граничний термін подання заяв на списання сум заборгованості з єдиного внеску спливає 31.08.2020 року.

Декларуємо податкові зобов’язання з рентної плати за ІІ квартал 2020 року

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує платників податків, що з 23.05.2020  Законом України від 16.01.2020 № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу України в частині справляння рентної плати для користування надрами для видобування корисних копалин (далі – рентна плата). А саме, змінено критерії застосування ставок рентної плати, коригуючих коефіцієнтів до них та їх розміру.

Зважаючи на те, що базовим звітним (податковим) періодом для рентної плати є календарний квартал, то декларування податкових зобов’язань з рентної плати за ІІ квартал 2020 року слід здійснювати шляхом складання окремих додатків 1 до Податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03.09.2015 № 1051/27496, у яких сума податкових зобов’язань з рентної плати за кожним відповідним видом товарної продукції обчислюється:

– за період з 01.04.2020 по 22.05.2020 – за обсяг товарної продукції видобутої за такий період із застосуванням ставок рентної плати та коефіцієнтів до них, діяли до набрання чинності Законом;

– за період з 23.05.2020 по 30.06.2020 – за обсяг товарної продукції видобутої за такий період із застосуванням ставок рентної плати та коефіцієнтів до них, що визначені Законом.

Разом з тим, звертаємо увагу, що умовою для застосування коефіцієнта у разі видобування запасів корисних копалин ділянки надр із дотримання кондицій мінеральної сировини ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення за рахунок власних коштів, встановлено виконання платником рентної плати такої експертизи не раніше ніж за 5 років, а також змінено розмір такого коефіцієнта з 0,7 до 0,95.

Посилання на Закон України №466-ІХ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20

Добра традиція заради комфорту та благоустрою!

Кілька днів тому, 11 серпня, руськополянці Олександр Пономаренко, Роман Ліла, Олексій Лонський, Юрій Котляренко, Михайло Носенко, Іван Жабокринський, самоорганізувались та придбали самостійно 27 кубів асфальтного сколу для покращення стану рідної вулиці Святотроїцької. Дружня, сусідська співпраця – один із прикладів, що для досягнення бажаних результатів потрібно зосередитись на спільній меті односельців – це зробити не лише комфорт на власній вулиці, а й привабливий вигляд рідної громади. Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради щиросердно висловлює подяку усім, хто долучився до проведених робіт. Завдяки вашій небайдужості, спільним зусиллям, з кожним днем наша громада стає кращою! #Разом_ми_сила!

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомляє

Про новий порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів інституційного догляду і виховання

З червня в Україні затвердили новий порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей. Відповідно до нього питання про доцільність влаштування дитини на цілодобове перебування до закладу розглядається комісією з питань захисту прав дитини на підставі заяви одного з батьків дитини або особи, яка їх замінює, у якій зазначається причина влаштування дитини, бажаний строк її перебування у закладі.

До заяви додаються такі документи:

  • акт оцінювання потреб сім’ї/особи (дитини),підготовлений фахівцем соціальної роботи;
  • інші документи, щопідтверджують стан сім’ї та причину влаштуваннядитини до закладу;
  • висновок комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, що складається фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;
  • індивідуальний план реабілітації для дитини з інвалідністю.

Заява та зазначені документи подаються до відповідного структурного підрозділу (відділу освіти, охорони здоров’я, соціального захисту) органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини, який готує подання для розгляду на засіданні Комісії.

Комісія під час розгляду поданих матеріалів вивчає документи та враховує умови проживання сім’ї, потенціал сім’ї задовольнити потреби дитини та можливості громади забезпечити надання дитині необхідних послуг за місцем проживання, зокрема інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

Комісія приймає рішення про доцільність влаштування дитини до закладу на цілодобове перебування у випадку, якщо вичерпані всі можливості забезпечення її догляду і виховання в сім’ї або умовах, наближених до сімейних, з урахуванням найкращих інтересів дитини, і подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення.

На основі рекомендації Комісії орган опіки та піклування приймає рішення про влаштування дитини до закладу або відмову у влаштуванні дитини до закладу із зазначенням причини (підстави) прийняття такого рішення.

Зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування здійснюється відповідно до наказу керівника цього закладу, що видається на підставі направлення структурного підрозділу освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад, за наявності рішення органу опіки та піклування.

Наразі в області розпочато роботу щодо розгляду на засіданнях Комісій питання щодо доцільності зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей.

За інформацією пресслужби Черкаської обласної державної адміністрації.

Пряма мова. Лариса Кошова про проходження ПРЛ-тесту після повернення з-за кордону

 Відтепер ті, хто бажає достроково припинити самоізоляцію після повернення з-за кордону, можуть пройти ПЛР-тестування на COVID-2019 у Черкаському обласному лабораторному центрі МОЗ України. Вартує тест 851 гривню 77 копійок.

Результати ПЛР-тесту будуть готовими за добу після здачі аналізів. Отримати їх можна у форматі онлайн. Черга для проведення ПЛР-тестування – жива. Тобто все залежить лише від кількості людей, які виявили бажання здати аналізи в обраний вами день.

Аби записатися на проведення ПЛР-тесту замість відбування самоізоляції, повернувшись з-за кордону, необхідно встановити та активувати мобільний додаток «Дій вдома». У ньому оберіть свою лабораторію серед тих, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров’я України. Наголошу – перелік установ може змінюватись, тому варто переглядати оновлення.

Вже у лабораторії заповнюється згода на опрацювання даних. Також зазначте номер телефону, який використовували для встановлення додатку «Дій вдома». Після цього лабораторія внесе в електронну систему ЦГЗУ результат тесту. Вказана лабцентром інформація автоматично синхронізуються із сервісом «Дій вдома». Якщо результат – негативний, сервіс повідомить про дозвіл на припинення самоізоляції.

© Руська Поляна 2013 rpol@i.ua
Зроблено з любов'ю в Україні

Обережно, проводяться бойові стрільби!

Керівництво Головного центру Державної прикордонної служби України ( Оршанець) інформує, що на території військового стрільбища Головного центру, з 1-го по 31 серпня 2020 року,
з понеділка по суботу, з 8:00 до 24:00, проводяться бойові стрільби.

Із метою недопущення нещасних випадків прохід на територію військового стрільбища Головного центру суворо заборонений.

Увага, відключення електроенергії!

Шановні жителі громади, Черкаський РЕМ попереджає, що у понеділок, 17 серпня, з 8:00 до 16:45 годин, у селі Руська Поляна відбудеться відключення електроенергії по вулицях: Незалежності, Сонячна, Урожайна (№ 1-9) та Яблунева.

Засідання сесії відбуватиметься згідно правил дотримання карантину.