с. Руська Поляна
вул. Шевченка, 67
(0472) 30-33-31

Іноформаційні картки та перелік адміністративних послуг

З переліком послуг ЦНАП можна ознайомитися, натиснувши на лінк “Інформаційні картки адміністративних послуг” та прогорнути донизу відкритий файл

Інформаційні картки адміністративних послуг

Приклад послуги:

Реєстрація місця проживання

Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимоги до них. Умови отримання послуги.

1. Заява (форма встановленого зразка);

2. Паспорт громадянина України (для громадян України), або Свідоцтво про народження (для громадян України, що не досягли 16-річного віку);

Для інших осіб один з наступних документів: – посвідка на постійне проживання, – посвідка на тимчасове проживання, – посвідчення біженця, – посвідка особи, яка потребує додаткового захисту, – посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

3. Квитанція про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця

проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

4. Документи, що підтверджують (залежно від ситуації): – право на проживання в житлі – ордер , свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду , яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи; У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників); – право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, – довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи (встановленого зразка), копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах); – проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, – довідка про проходження служби у військовій частині (встановленого зразка), видана командиром військової частини (для військово, крім військовослужбовців строкової служби). Крім того, додатково подаються:

5. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6. Заява про зняття з реєстрації місця проживання особи (встановленого зразка), у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;

7. Довідка про реєстрацію/зняття з реєстрації попереднього місця проживання встановленого зразка (додатки 13, 16 до Правил реєстрації місця проживання): – особи, документовані паспортом громадянина України у формі картки – особи, документовані свідоцтвом про народження, які здійснювали реєстрацію або зняття з реєстрації попереднього місця проживання з 04.04.2016. У разі подання заяви представником особи додатково подаються: – документ, що посвідчує особу представника; – документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами). Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)

Платно

Адміністративний збір 13,60 грн. Реквізити: Руськополянської сільська ОТГ р/р UA28999980314050530000023699; УДКСУ в Черкаській області ЄДРПОУ 38031150 МФО 899998 Призначення платежу – 22012500

Результат надання послуги

1. Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до документа, що посвідчує особу (згідно п.2. переліку документів).

2. Додатково – Довідка про реєстрацію місця проживання – у разі реєстрації місця проживання особи віком до 16 років або реєстрації місця проживання особи, документованої паспортом громадянина України зразка 2015 року (у формі картки).

Строк надання послуги

Здійснюється в день подання особою документів

Спосіб отримання відповіді (результату

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю (з посвідченням особи).

Акти законодавства щодо надання послуги

1. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382- ІV зі змінами від 23.03.2017

2. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ;

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

4. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» (ст..38.) ;

5. Житловий Кодекс України (ст..65);

6. Сімейний Кодекс України(ст..160.161);

7. Постанова від 30 серпня 2017 р. N 665. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207;

8. Постанова КМУ «Про внесення змін до Постанови КМУ від 25.03.2015 року № 302» від 26 жовтня 2016 року № 745

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо: – особа не подала необхідних документів або інформації; – у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними; – звернулася особа, яка не досягла 14 років. Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

© Руська Поляна 2013 rpol@i.ua
Зроблено з любов'ю в Україні