с. Руська Поляна
вул. Шевченка, 67
(0472) 30-33-31

Служба у справах дітей

Загальна інформація

Місцезнаходження:
с. Руська Поляна
вул. Шевченка, 67

телефон: (097)-398-08-27

Електронна адреса:

elenatumanova83@gmail.com

Графік роботи:

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.00
П’ятниця: 8.00 – 16.00
Обідня перерва: 13.00 – 14.00

Начальник служби у справах дітей:

Туманова Олена Вікторівна

ПОЛОЖЕННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

І. Загальні положення

1.1.Служба у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради (далі – Служба) є самостійним відділом Руськополянської сільської ради, утворюється рішенням сільської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанови КМУ «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2.Вищим органом управління Служби є Руськополянська сільська рада.

1.3.Виконавчим органом управління є начальник Служби у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради.

1.4. Служба є підзвітною і підконтрольною Руськополянській сільській раді, підпорядкована її виконавчому комітету, сільському голові.

1.5. Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, не має рахунків в органах Державної казначейської служби України та установах банків, фінансове обслуговування здійснюється відділом бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету Руськополянської сільської ради.

1.6. Повне найменування служби: Служба у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. Скорочена назва: ССД ВК Руськополянської с/р

1.7. Юридична адреса Служби: 19602, Україна, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця Шевченка, 67.

1.8. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення. Засновником Служби є Руськополянська сільська рада.

1.9. Служба належить до комунальної власності Руськополянської сільської територіальної громади в особі Руськополянської сільської ради. Служба є неприбутковою організацією утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законом. У своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями сільської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

ІІ. Основними завданнями служби є:

1) Реалізація державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціальнореабілітаційних центрів;

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

12) організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці у Службі у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних

1.1.Служба у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради (далі – Служба) є самостійним відділом Руськополянської сільської ради, утворюється рішенням сільської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанови КМУ «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань. 1.2.Вищим органом управління Служби є Руськополянська сільська рада. 1.3.Виконавчим органом управління є начальник Служби у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. 1.4. Служба є підзвітною і підконтрольною Руськополянській сільській раді, підпорядкована її виконавчому комітету, сільському голові. 1.5. Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, не має рахунків в органах Державної казначейської служби України та установах банків, фінансове обслуговування здійснюється відділом бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. 1.6. Повне найменування служби: Служба у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. Скорочена назва: ССД ВК Руськополянської с/р 1.7. Юридична адреса Служби: 19602, Україна, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця Шевченка, 67. 1.8. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства виконавчого комітету Руськополянської сільської ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення. Засновником Служби є Руськополянська сільська рада. 1.9. Служба належить до комунальної власності Руськополянської сільської територіальної громади в особі Руськополянської сільської ради. Служба є неприбутковою організацією утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законом. У своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями сільської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. ІІ. Основними завданнями служби є: 1) Реалізація державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. 3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності; 4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; 5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; 6) ведення державної статистики щодо дітей; 7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціальнореабілітаційних центрів; 8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень; 9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню; 10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 12) організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці у Службі у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних

© Руська Поляна 2013 rpol@i.ua
Зроблено з любов'ю в Україні